Arctic Paper S.A., 2Q/1H 2021: Koncentracja na rozwoju w obszarze innowacyjnych opakowań

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale wzrosły do 786,6 mln PLN (173,3 mln EUR1).
  • EBITDA w II kwartale wyniosła 84,2 mln PLN (18,5 mln EUR1).
  • EBIT w II kwartale wyniósł 54,5 mln PLN (12.0 mln EUR1), a zysk netto 35,6 mln PLN (7,8 mln EUR1).
  • Połączenie segmentów celulozy i papieru wzmacnia Grupę podczas trwającego ożywienia gospodarczego.
  • Zadłużenie spadło o jedną trzecią, do 152,6 mln PLN (221,8 mln PLN).
  • 242% wzrost sprzedaży papieru opakowaniowego w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu z pierwszą połową 2020 r.
  • Wprowadzenie nowych produktów w ramach segmentu innowacyjnych opakowań poszerza ofertę o nowe obszary zastosowań.
  • Dywidenda w wysokości 0,30 zł na akcję wypłacona w lipcu, po okresie sprawozdawczym.

„W omawianym okresie mieliśmy do czynienia z kontynuacją ożywienia popytu i korzystniejszymi warunkami rynkowymi.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu na stronie 2) 

Pobierz Komunikat Prasowy

17 sierpnia, 2021