Zgromadzenie Obligatariuszy 2019

Zgromadzenie Obligatariuszy(WEO), w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5.

 

Zgromadzenie Obligatariuszy(ICA), którzy przystąpili do Umowy Pomiędzy Wierzycielami odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A WEO

Pobierz

 

2. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A ICA

Pobierz

 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Arctic Paper S.A. WEO

Pobierz

 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Arctic Paper S.A. ICA

Pobierz

 

5. Protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A. WEO

Pobierz

 

6. Protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A. ICA

Pobierz